Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác

4/1/2019 7:54:11 AM
Tuần 1

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN LÂM HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

(Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

01/04

Sáng

Làm việc

Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và chấm điểm môi trường tháng 4 (từ 01/4-11/4/2019)

Dạy học

Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và chấm điểm môi trường tháng 4 (từ 01/4-11/4/2019)

Làm việc

Học

 

Chiều

Làm viêc

Dạy học

Làm việc

Học

 

Thứ Ba

02/04

Sáng

Làm việc

Dạy học

Làm việc

Học

 

Chiều

Làm việc

Dạy học

Làm việc

Học

 

Thứ Tư

03/04

Sáng

Làm việc

Dạy học

Đ/c Kính đi nhận lương tại KBNN

Làm việc

Đ/c Vân Anh giao dịch KBNN

Học

 

Chiều

Làm việc

Dạy học

Làm việc

Học

 

Thứ Năm

04/04

Sáng

Làm việc

Dạy học

Làm việc

Học

 

Chiều

Làm việc

Dạy học

Làm việc

Học

 

Thứ Sáu

05/04

Sáng

Làm việc

Dạy học

Làm việc

Học

 

Chiều

Làm việc

Dạy học

Làm việc

Học

 

Thứ Bảy

06/04

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

 

CN

07/04

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

 

                                                                                                                                                     

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                      Cao Thị Ánh

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác 3/27/2019 3:50:34 PM

  Lịch công tác 3/4/2019 3:26:00 PM

  Lịch công tác 2/25/2019 3:27:32 PM

  Lịch công tác 2/19/2019 10:40:51 AM

  Lịch công tác 2/19/2019 10:02:30 AM

  Lịch công tác 2/19/2019 9:51:42 AM

  Lịch công tác 1/28/2019 9:07:51 AM

  Lịch công tác 1/28/2019 9:06:54 AM

  Lịch công tác 1/13/2019 10:32:16 PM

  Lịch công tác 1/7/2019 9:05:35 AM

ĐỊA CHỈ
Lâm Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_lamhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lâm Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình