Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác

5/20/2020 9:50:09 AM
Tuần 40

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN LÂM HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

(Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/05

Sáng

Đảng viên tham dự Đại hội Đảng bộ xã Lâm Hóa lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày)

Giảng dạy 

Đảng viên tham dự Đại hội Đảng bộ xã Lâm Hóa lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày)

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Đảng viên tham dự Đại hội Đảng bộ xã Lâm Hóa lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày)

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Ba

19/05

Sáng

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Tư

20/05

Sáng

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Năm

21/05

Sáng

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Sáu

22/05

Sáng

Làm việc

Đ/c Vinh dự lễ và nhận quà cho đoàn viên mùa covid-19 tại xã Hương Hóa

Giảng dạy 

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Bảy

23/05

Sáng

 

 

 

 

Chiều

CN

24/05

Sáng

 

 

 

 

Chiều

                                                                                                                                                     

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                        Cao Thị Ánh

  

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác 5/11/2020 8:37:47 AM

  Lịch công tác 5/4/2020 2:53:31 PM

  Lịch công tác 4/26/2020 7:56:23 PM

  Lịch công tác 4/21/2020 9:53:24 PM

  Lịch công tác 4/21/2020 5:45:40 PM

  Lịch công tác 4/21/2020 5:43:33 PM

  Lịch công tác 4/21/2020 5:40:52 PM

  Lịch công tác 4/21/2020 5:37:12 PM

  Lịch công tác 3/24/2020 4:16:10 PM

  Lịch công tác 3/9/2020 5:10:25 PM

ĐỊA CHỈ
Lâm Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_lamhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lâm Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình