Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác

6/8/2020 4:08:18 PM
Tuần 42

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN LÂM HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

(Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

01/06

Sáng

Làm việc

Giảng dạy 

 

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

 

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Ba

02/06

Sáng

Làm việc

Đ/c Ánh, Vinh tham gia hội thảo khởi động dự án “Nâng cao CLGD cho trẻ em thiệt thòi” GĐ 2 từ 02-03/06/2020

Giảng dạy 

Đ/c K ính tham gia hội thảo khởi động dự án “Nâng cao CLGD cho trẻ em thiệt thòi” GĐ 2 từ 02-03/06/2020.

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Đ/c Vân Anh đi nhập chế độ hỗ trợ cho học sinh

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Tư

03/06

Sáng

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Năm

04/06

Sáng

Làm việc

Giảng dạy 

 

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Sáu

05/06

Sáng

Làm việc

 

Giảng dạy 

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Bảy

06/06

Sáng

 

 

 

 

Chiều

CN

07/06

Sáng

 

 

 

 

Chiều

                                                                                                                                                     

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                         Cao Thị Ánh

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác 5/26/2020 2:51:57 PM

  Lịch công tác 5/20/2020 9:50:09 AM

  Lịch công tác 5/11/2020 8:37:47 AM

  Lịch công tác 5/4/2020 2:53:31 PM

  Lịch công tác 4/26/2020 7:56:23 PM

  Lịch công tác 4/21/2020 9:53:24 PM

  Lịch công tác 4/21/2020 5:45:40 PM

  Lịch công tác 4/21/2020 5:43:33 PM

  Lịch công tác 4/21/2020 5:40:52 PM

  Lịch công tác 4/21/2020 5:37:12 PM

ĐỊA CHỈ
Lâm Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_lamhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lâm Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình