Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác

11/9/2020 3:50:06 PM
Tuần 8

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN LÂM HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

19/10

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

- Đ/c Vinh đi kiểm tra chuyên môn ở điểm trường lẻ

-Giảng dạy 

 

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

-Làm việc

-Giảng dạy 

 

-Làm việc

Học

Thứ Ba

20/10

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

- Đ/c Cương đi kiểm tra chuyên môn ở điểm trường lẻ

-Giảng dạy  .

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

-Làm việc

-Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Thứ Tư

21/10

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

- Đ/c Vinh đi kiểm tra chuyên môn ở điểm trường lẻ

-Giảng dạy 

 

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

 

Học

Chiều

-Làm việc

-Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Thứ Năm

22/10

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

- Đ/c Cương đi kiểm tra chuyên môn ở điểm trường lẻ

-Giảng dạy 

 

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

-Làm việc

 

- Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Thứ Sáu

23/10

Sáng

- Hội nghị công đoàn đầu năm học 2020-2021

- Hội nghị công đoàn đầu năm học 2020-2021

- Hội nghị công đoàn đầu năm học 2020-2021

Nghỉ

Chiều

- Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021

- Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021

- Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021

Nghỉ

Thứ Bảy

24/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều

CN

25/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều

                                                                                                                                                     

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                        Cao Thị Ánh

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác 10/13/2020 9:15:00 AM

  Lịch công tác 10/13/2020 9:13:49 AM

  Lịch công tác 9/28/2020 9:49:56 AM

  Lịch công tác 9/21/2020 10:20:21 AM

  Lịch công tác 9/14/2020 8:51:10 AM

  Lịch công tác 9/7/2020 9:12:56 AM

  Lịch công tác 9/7/2020 9:09:10 AM

  Lịch công tác 7/9/2020 9:02:08 AM

  Lịch công tác 7/9/2020 9:01:00 AM

  Lịch công tác 6/22/2020 10:47:17 AM

ĐỊA CHỈ
Lâm Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_lamhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lâm Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình