Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác

2/22/2021 9:42:57 AM
Tuần 18

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN LÂM HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

(Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

28/12

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

- Đ/c Ánh tham gia họp HĐND tại xã cả ngày

-Giảng dạy 

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

-Làm việc

-Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Thứ Ba

29/12

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

-Giảng dạy  .

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

-Làm việc

- Đảng viên tham gia tổng kết xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã

-Giảng dạy 

- Đảng viên tham gia tổng kết xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã

-Làm việc

- Đảng viên tham gia tổng kết xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã

Học

Thứ Tư

30/12

Sáng

-Làm việc

- Đảng viên tham gia học nghị quyết cả ngày

-Giảng dạy 

- Đảng viên tham gia học nghị quyết cả ngày

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

- Đảng viên tham gia học nghị quyết cả ngày

Học

Chiều

-Làm việc

-Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Thứ Năm

31/12

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

-Giảng dạy 

 

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

-Làm việc

- Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Thứ Sáu

01/01

Sáng

Nghỉ tết dương lịch

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy

02/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

CN

03/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

                                                                                                                                                     

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                         Cao Thị Ánh

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác 12/22/2020 12:58:41 PM

  Lịch công tác 12/22/2020 12:47:54 PM

  Lịch công tác 12/22/2020 12:39:28 PM

  Lịch công tác 12/1/2020 9:02:21 AM

  Lịch công tác 11/23/2020 10:29:54 AM

  Lịch công tác 11/17/2020 8:48:53 AM

  Lịch công tác 11/12/2020 9:02:56 AM

  Lịch công tác 11/12/2020 8:59:00 AM

  Lịch công tác 11/12/2020 8:51:24 AM

  Lịch công tác 11/9/2020 3:50:06 PM

ĐỊA CHỈ
Lâm Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_lamhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lâm Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình