Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác

3/22/2021 10:36:26 AM
Tuần 30

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN LÂM HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

(Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

22/3

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

-Giảng dạy 

 

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

-Đ/c Vân Anh đi giao dịch ngân hàng

Học

Chiều

-Làm việc

-Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Thứ Ba

23/3

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

-Giảng dạy 

-7h40 đ/c Đào, Kính tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện tại trường MN Sơn Hóa

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

-Làm việc

-Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Thứ Tư

24/3

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

-Giảng dạy 

 

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

-Làm việc

-14h đ/c Vinh tham gia tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện tại phòng GD&ĐT Tuyên Hóa

-Giảng dạy

-14h đ/c Đào tham gia tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện tại phòng GD&ĐT Tuyên Hóa

-Làm việc

Học

Thứ Năm

25/3

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

-Giảng dạy  

 

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học buổi sáng, nghỉ ăn bán trú

Chiều

-Làm việc

-14h đảng viên tham gia họp chi bộ

-Giảng dạy 

-14h đảng viên tham gia họp chi bộ. Giáo viên chưa vào đảng lao động tại bản Kè

-Làm việc

-14h đảng viên tham gia họp chi bộ

Nghỉ do mất điện 

Thứ Sáu

26/3

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

-Giảng dạy 

-Làm việc

-Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

-8h Đ/c Vân Anh tham gia hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ và ghi phiếu điều tra cho các trường trên địa bàn huyện tại Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa

Học

Chiều

-Làm việc

-Giảng dạy 

 

-Làm việc

Học

Thứ Bảy

27/3

Sáng

 

 

 

 

Chiều

CN

28/3

Sáng

 

 

 

 

Chiều

                                                                                                                                                     

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                       Cao Thị Ánh

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác 3/22/2021 10:23:54 AM

  Lịch công tác 3/10/2021 9:28:43 PM

  Lịch công tác 3/1/2021 12:05:49 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:47:41 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:47:22 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:42:00 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:41:19 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:31:59 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:31:22 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:18:23 PM

ĐỊA CHỈ
Lâm Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_lamhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lâm Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình