Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác

4/5/2021 8:12:26 AM
Tuần 32

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN LÂM HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

(Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

05/4

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

-Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Chiều

-Làm việc

-16 họp chuyên môn

-Giảng dạy 

-16h họp chuyên môn

-Làm việc

Học

Thứ Ba

06/4

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

-Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Chiều

-Làm việc

-15h họp hội đồng

-Giảng dạy 

-15h họp hội đồng

-Làm việc

-15h họp hội đồng

Học

Thứ Tư

07/4

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

-Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Chiều

-Làm việc

-Sinh hoạt chuyên môn tổ bản

-Giảng dạy

-Sinh hoạt chuyên môn tổ bản

-Làm việc

Học

Thứ Năm

08/4

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

-Sinh hoạt chuyên môn tổ trung tâm

-Giảng dạy 

-Sinh hoạt chuyên môn tổ trung tâm

-Làm việc

Học

Chiều

-Làm việc

-Giảng dạy

-15h30 sinh hoạt câu lạc bộ 

-Làm việc

 

Học

Thứ Sáu

09/4

Sáng

-Làm việc

-7h30-8h Đ/c Cương kiểm tra thực phẩm

-Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Chiều

-Làm việc

-Giảng dạy 

-Làm việc

Học

Thứ Bảy

10/4

Sáng

 

 

 

 

Chiều

CN

11/4

Sáng

 

 

 

 

Chiều

                                                                                                                                                     

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                        Cao Thị Ánh

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác 3/22/2021 10:36:26 AM

  Lịch công tác 3/22/2021 10:23:54 AM

  Lịch công tác 3/10/2021 9:28:43 PM

  Lịch công tác 3/1/2021 12:05:49 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:47:41 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:47:22 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:42:00 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:41:19 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:31:59 PM

  Lịch công tác 2/22/2021 4:31:22 PM

ĐỊA CHỈ
Lâm Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_lamhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lâm Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình