Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Bản tin thông báo

Lịch trực lễ 30/4-01/5

4/27/2021 8:39:54 AM
Lịch trực lễ 30/4-01/5

                PHÒNG GD& ĐT TUYÊN HOÁ                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  

                    TRƯỜNG MN LÂM HÓA                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             Số:  02/HTMN                                                                   Lâm Hoá, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

                                                                   PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC CƠ QUAN

                                                        TRONG DỊP NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05 NĂM 2021

 

TT

Lãnh đạo 

Giáo viên, Nhân viên

Số điện thoại

Ngày trực

1

Tạ Thị Vinh

Cao Thị Đào

Lê Thị Yến

0941365346

0855433217

Thứ 6

30/04/2021

2

Trương Thị Cương

Trần Thị Dương

Phạm Thị Kim Hương

0889830481

0886707109

Thứ 7

01/05/2021

3

Tạ Thị Vinh

Cao Thị Liễu

Hoàng Thị Dung

0945152909

0344953492

Chủ nhật

02/05/2021

4

Trương Thị Cương

Đinh Thị Như Quỳnh

Hoàng Thị Kim Xoan

0974304181

0915985024

Thứ 2

 03/05/2021

  

Cán bộ trực phải nắm thông tin và ghi chép đầy đủ vào sổ trực

Khi trực có vấn đề cấp thiết và phát hiện nghi vấn cần báo ngay cho lãnh đạo nhà trường theo số điện thoại: 0834237366 (Cô Ánh);

Công an xã: 0962696777 (Đ/c Chung); Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa: 0912123101 (Thầy Phúc)

                                                                                              

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                       Cao Thị Ánh                 


 

 

 

ĐỊA CHỈ
Lâm Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_lamhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lâm Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình