Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác

6/22/2020 10:36:21 AM
Tuần 44

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN LÂM HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

(Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

15/06

Sáng

Làm việc

Giảng dạy 

 

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

 

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Ba

16/06

Sáng

Làm việc

Giảng dạy  .

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Tư

17/06

Sáng

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Năm

18/06

Sáng

Làm việc

Giảng dạy 

 

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Sáu

19/06

Sáng

Làm việc

 

Giảng dạy 

Làm việc

Đ/c Liễu đo thân nhiệt cho học sinh

Học

Chiều

Làm việc

Giảng dạy 

Làm việc

Học

Thứ Bảy

20/06

Sáng

 

 

 

 

Chiều

CN

21/06

Sáng

 

 

 

 

Chiều

                                                                                                                                                     

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                       Cao Thị Ánh

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác 6/22/2020 10:34:51 AM

  Lịch công tác 6/8/2020 4:09:38 PM

  Lịch công tác 6/8/2020 4:08:18 PM

  Lịch công tác 5/26/2020 2:51:57 PM

  Lịch công tác 5/20/2020 9:50:09 AM

  Lịch công tác 5/11/2020 8:37:47 AM

  Lịch công tác 5/4/2020 2:53:31 PM

  Lịch công tác 4/26/2020 7:56:23 PM

  Lịch công tác 4/21/2020 9:53:24 PM

  Lịch công tác 4/21/2020 5:45:40 PM

ĐỊA CHỈ
Lâm Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_lamhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lâm Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình